Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió


Távhővezeték, -hálózat és hőtermelő létesítmény

 
A Kormány a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletben műszaki biztonsági hatáskörben a távhőszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó műszaki biztonsági hatósági eljárásokban valamint építésügyi hatáskörben a sajátos építményfajták tekintetében a külön jogszabályban meghatározott, 50 kVA-nál nagyobb névleges teljesítőképességű kiserőművet ellátó hőtermelési rendeltetésű berendezés védelmét vagy a 0,5 MW-nál nagyobb hőteljesítményű hőtermelési és hőszolgáltatási berendezés (ideérve a fűtőművet is) védelmét közvetlenül szolgáló építmény építésügyi engedélyezési eljárásokban a Hivatalt jelölte ki. Ezen hatósági engedélyezési eljárások tekintetében a hatósági jogkör gyakorlója Budapest Főváros Kormányhivatala.

A távhővezeték, -hálózat és távhőtermelő létesítmény, valamint ennek részét képező berendezések és vezetékek engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok a következők:

  • Előmunkálati engedélyezési eljárás: a távhővezeték, -hálózat vagy ennek részét képező berendezés és vezeték létesítése kapcsán az engedélyes meghatározott idejű jogosultságot szerez bizonyos munkálatok végzésére (szükséges jelek elhelyezése, mérések, vizsgálatok végzése)
  • Vezetékjog engedélyezési eljárás: a távhővezeték, -hálózat vagy ennek részét képező vezeték közterületnek nem minősülő idegen ingatlanon történő elhelyezésének és üzemeltetésének engedélyezése
  • Bontás (megszüntetés) engedélyezése: ha a vezetékjoggal érintett műszaki rendszer üzemszerű működése megszűnik, a vezeték hatósági engedély birtokában kerülhet elbontásra illetve megszüntetésre.

Az ügyintézési határidő 21 nap.

A hatósági engedélyezési eljárások nyomtatványai (kérelmek, nyilatkozatok stb.) a Nyomtatványok oldalon <http://www.mkeh.gov.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok> találhatók.

A hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet határozza meg. Az egyes sajátos építményfajtákat érintő építésügyi beruházásokkal kapcsolatos építésügyi és műszaki biztonsági hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének módjáról szóló részletes tájékoztató az Eljárási illetékek és szolgáltatási díjak oldalon <http://mkeh.gov.hu/eljarasidij> olvasható.


Jogszabályok

 

  • 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
  • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
  • 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
  • 31/2014. (II.12.) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
  • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

Rovatszerkesztő:
Jarabek Péter
főtanácsos
Telefon: (1)  4585-531
Fax: (1)  4585-949
e-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu

Az utolsó módosítás dátuma: 2017-04-11