Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Szállítható nyomástartó berendezések

Szállítható nyomástartó berendezések

 

A műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok látják el a 2004. május 1-jét megelőzően forgalomba került, a 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet hatálya alá nem tartozó, megfelelőség-újraértékelési eljárásra nem bocsátott, de az ADR, RID és ADN műszaki követelményének megfelelő, szállítható nyomástartó berendezések felügyeletét. A műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok hatásköre kiterjed a 44/2016 (XI.28.) NGM rendelet szerinti hordozható tűzoltó készülék és légzőkészülék palackokra és a 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelettel hatályba léptetett Gázpalack Biztonsági Szabályzat szerinti megfelelőségi jelöléssel ellátott meglévő gázpalackokra is.


A gázpalackokkal kapcsolatos műszaki biztonsági követelményeket meghatározó Gázpalack Biztonsági Szabályzat hatálya alá tartoznak mindazok a fémből, fémből és szálerősítésű műanyagból (kompozitból) készült nyomástartó berendezések, amelyek sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gáz tárolására szolgálnak és a gáz töltési helye nem azonos felhasználási helyével.
 
A feladat ellátása másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés értelmében Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik.Az eljárási díj mértékét a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet határozza meg.Jogszabályok
  • 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról,
  • 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről [ADR],
  • 2015. évi LXXXIII. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről [RID],
  • 2015. évi LXXXIV. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról [ADN],
  • 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról,
  • 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról,
  • 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról,
  • 44/2016. (XI.28.)  NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról,
  • 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról,
  • 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról.
Rovatszerkesztő:              
Jarabek Péter
főtanácsos
Telefon: (1) 4585-531
Fax: (1) 4585-949 
e-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu

 

 

 

 

 

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-04-11