Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 Nyomástartó berendezések és rendszerek


A kazánok, illetőleg a fűtött vagy nem fűtött nyomástartó berendezések létesítésének, üzembevételének, átalakításának és javításának műszaki biztonsági felügyeletét és ellenőrzését a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok látják el. 

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerint hatósági felügyeleti eljárások a következők: létesítési, üzembevételi engedélyezési eljárások, időszakos és soron kívüli ellenőrzések, továbbá a biztonsági szerelvények ellenőrzése és hitelesítése. Ebbe a feladatkörbe tartozik a rendkívüli események kivizsgálása és az újra üzembe helyezés feltételeinek meghatározása.

A feladat ellátása másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés értelmében Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik.

Az eljárási díj mértékét a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet határozza meg.

Jogszabályok

  • 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
  • 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről


Letölthető dokumentumok

A 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. mellékletében közzétett Műszaki Biztonsági Szabályzat célja, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó berendezések létesítése, üzembevétele, üzemeltetése, cseréje, átalakítása, javítása, áthelyezése, vizsgálata és megszüntetése során betartandó, a megfelelő biztonsággal és megbízhatósággal kapcsolatos műszaki követelményeket meghatározza. A 2016. február 5. előtti szabályzat itt elérhető:


Bejelentőlapok

Rovatszerkesztő:
Jarabek Péter
főtanácsos

Telefon: (1) 4585-531
Titkárság:
Tel.: (1) 4585-862
Fax: (1) 4585-949
e-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-08-16