Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek


Ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek

 

Az ipari és mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gázfogyasztó energetikai berendezések, létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alá tartoznak.

A feladat ellátása másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés értelmében Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik.

Az eljárási díj mértékét a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet határozza meg.

Jogszabályok

  • 2008. évi XL törvény a földgázellátásról
  • 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
  • 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Hatósági feladatok:

A műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok a műszaki-biztonsági felügyelete keretében:

a) Kérelemre jóváhagyja a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiák használatbavételét, átalakítását. A gázfelhasználó technológiák használatbavételét megelőzően gáz-biztonságtechnikai ellenőrzés alapján dönt a használatbavétel jóváhagyásáról. Ehhez elrendelheti próbaüzemeltetés lefolytatását is, melynek során el kell végezni a jóváhagyás megalapozásához szükséges melegüzemi biztonsági ellenőrzést.

b) A helyszínen ellenőrzi a gázfelhasználó technológiák létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó műszaki-biztonsági előírások betartását.

c) Kivizsgálja a rendelet hatálya alá tartozó felhasználói berendezésekkel kapcsolatos rendkívüli események bekövetkezésének körülményeit és a hasonló esetek megelőzése érdekében intézkedik.

 

A gázfelhasználó technológiák használatbavételi jóváhagyásával kapcsolatos műszaki biztonsági hatóság eljárás csak olyan ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási eljárásokra tervezett gázfogyasztó készülékre terjed ki, amelyben ipari vagy mezőgazdasági nyersanyag vagy félkész termék gáz eltüzeléséből keletkezett hőenergia és/vagy védőgáz hatásának van kitéve.

A hatósági eljárás ennek megfelelően nem terjed ki a következő gázfogyasztó készülékekre:

a)       gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működő, főzésre, sütésre, fűtésre, melegvíz-előállításra, hűtésre, világításra, mosási célokra szolgáló – és amennyiben a hőcsere víz közvetítő közeggel történik, legfeljebb 105 °C vízhőmérsékleten üzemelő – gázfogyasztó készülékekre;

b)      gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működő légbefúvásos (kényszerlevegős) égőkre és az ilyen égőkkel összeépíteni szándékozott hőcserélőkre;

c)       olyan gázfogyasztó készülékre, amelyeket a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelettel a hazai jogrendbe bevezetett 2009/142/EK (korábban 90/396/EEC) gázüzemű berendezések irányelv (GAD) alapján tanúsítottak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal, valamint CE jelöléssel rendelkeznek. Ezek a készülékek és szerelvények a 2009/142/EK (korábban: 90/396/EEC) irányelvhez kiadott A1 jelű (jogi kötőerővel nem bíró) útmutató szerint a következők lehetnek:

APPLIANCES

 

KÉSZÜLÉKEK

A. Cooking

Főzés

hotplate

melegítőpult/tűzhely/főzőlap

cooker

tűzhely

barbecue / grill

rostély, grillező

baking oven (also in-shop type)

sütő kemence (az üzleti is)

oven (also in-shop type)

kemence (az üzleti is)

range

konyhai tűzhely

steamer

gőzölő készülék

bain marie

forró vizes edénymelegítő

hot cupboard

felmelegítő szekrény

boiling table

forró asztal/zsámoly főző

grill

rostély

griddle

lapsütő

toaster

kenyérpirító

fryer

olajsütő

brat pan

sütő edény

coffee machine (even if the water temperature in a short period exceeds 105 °C)

kávéfőző (még ha a víz hőmérséklete rövid időre meghaladja a 105 °C-t)

wok cooker

wok tűzhely

humidifiers (based on the way of heat is generated, the appliance is also used for heating)

Párásító (a hőfejlesztés révén alapuló, a készüléket fűtésre is használják

Exceptions

Kivételek:

factory baking oven

a gyári sütő kemence

 

B. Heating

 

Fűtés

forced draught burner (FDB)

kényszerlevegős égő

heating body (to be equipped with FDB)

hőcserélő (kényszerlevegős égővel)

gas fire

gáz hősugárzó

convector heater

gázkonvektor

decorative fuel effect appliance

díszítési célú kandalló hatású készülék

catalytic heater

katalitikus fűtő

air heater with or without ducting

légfűtő égéstermék elvezetéssel vagy a nélkül

overhead plaque type radiant heater

felülről sugárzó tábla típusú fűtő

overhead radiant tube heater

felülről sugárzó csöves fűtő

patio heater

teraszfűtő

boiler (inc. district heating)

kazán (a távfűtést is beleértve)

heat pump (absorption and compression)

hőszivattyú (abszorpciós és kompresszoros)

green house heater

melegház fűtő

humidifiers (see under cooking)

párásító (lásd a főzésnél)

co-generation appliances (where the primary function is heating)

kogenerációs készülékek (ahol a fűtés az elsődleges)

fuel cells (where the primary function is heating)

üzemanyag cellák (ahol a fűtés az elsődleges)

Exceptions

Kivételek:

blow lamp

gázlámpa

cutting / brazing equipment

vágó/forrasztó berendezések

laboratory burner

laboratóriumi égők

incinerator

égetőmű

greenhouse heater for industrial use

melegház fűtő ipari alkalmazásra

 

C. Hot water production

 

Forróvíz előállítás

instantaneous water heaters

átfolyórendszerű vízmelegítők

storage water heaters

tárolórendszerű vízmelegítők

circulator

keringető

combination boiler

kombi fűtőkészülék

swimming pool heater

uszoda fűtő

boiling pan

főzőüst

bulk water boiler

nagy vízmelegítő

cafe boiler (even if the water temperature in a short period exceeds 105 °C)

kávéfőző (még ha a víz hőmérséklete rövid időre meghaladja a 105 °C-t)

Exceptions

Kivételek:

appliances with normal water temperature > 105 °C

készülékek melyekben a normál vízhőmérséklet > 105 °C

 

D. Refrigeration

 

Hűtés

refrigerator

hűtőszekrény

chiller

fagyasztó

deep-freezer

mélyhűtő

air conditioning

légkondicionáló

 

E. Washing

 

Mosás

wash boiler

mosóüst

washing machine

mosógép

drying cabinet

szárító szekrény

tumble dryer

szárítógép

dish washing machine

mosogatógép

ironing machine

vasalógép

Exceptions

Kivételek:

industrial laundry

ipari mosoda

 

F. Lighting

 

Világítás

gas lamp

gázlámpa

lighting appliances

világító berendezések

 

FITTINGS

 

SZERELVÉNYEK

appliance governor

készülék szabályozó

multifunctional control

kombinált gázszelep

solenoid valve

mágnes szelep

flame supervision device

lángellenőrző berendezés

burner control system

égővezérlő berendezés

ball valve

golyós szelep

gas cock

gázcsap

low pressure cut-off valve

alacsony nyomás lezáró szelep

gas tap

gázcsap

thermostat

termosztát

safety overheat thermostat

túlfűtés biztonsági termosztát

flue thermostat

égéstermék termosztát

pressure sensing device

nyomás érzékelő berendezés

filter

szűrő

igniters

gyújtók

Rovatszerkesztő:
Jarabek Péter  
szakmai tanácsadó

Telefon: (1) 4585-531
Fax: (1) 4585-949
e-mail: mfh--.at.--mkeh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-01-16
    Pénztárgép tájékoztató
  
 
  
 
  Felvonók üzemeltetése és ellenőrzése


  Utazási irodák nyári ellenőrzése

  Gázpalack egyszerű jogosultságszerzés
 MKEH-EFER
 
 

 

Kormányhivatalok

Kormányablak

Új Széchényi terv

Ügyfélkapu
Magyarország.hu
Termékinformációs pont
EUR-Lex

IMI
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
EU Vonal
TARIC
Közadatkereső
   CE
 
Ecopliant
 
NAV