Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Csomagolóeszközök jóváhagyása

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről [ADR] szóló 2015. évi LXXXIX. törvény 3. melléklete értelmében a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: Hatóságok) látják el az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, a veszélyes áru szállítására használt csomagolóeszközök jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat. Kivételt jelentenek a radioaktív anyagok csomagolásával kapcsolatos hatósági feladatok. A „B” Melléklet 9. rész 9.1.2 szakasz szerinti jármű jóváhagyásnál a Hatóság szakhatóságként működik közre.

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről [RID] szóló 2015. évi LXXXIII. törvény 3. melléklete értelmében ugyancsak a Hatóságok látják el a RID Mellékletében meghatározott a veszélyes áru szállítására használt csomagolóeszközök jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat. Kivételt jelentenek a radioaktív anyagok csomagolásával, illetve a tartálykocsik és battériás kocsikkal kapcsolatos hatósági feladatok.

A feladat ellátása másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés értelmében Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik.

Az eljárási díj mértékét a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelete határozza meg.

A fontosabb hatósági feladatok a következők:

 • Valamely bevizsgált típustól csak kismértékben eltérő csomagolóeszközök szelektív vizsgálatának engedélyezése

 • Szállítás, ideiglenes szállítás engedélyezése

 • Használat engedélyezése

 • Típusjóváhagyás kiadása új tartánytípusra

 • Robbanóanyagot szállító gépkocsik felépítményének jóváhagyása

 • Veszélyes árut tartalmazó csomagolóeszközök gyártási jóváhagyása

 • Veszélyes anyag szállító tartányos felépítmény gyártási jóváhagyása

Jogszabályok

 • 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről [ADR],
 • 2015. évi LXXXIII. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről [RID],
 • 2015. évi LXXXIV. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról [ADN],
 • 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról,
 • 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról,
 • 365/200.1 (XII. 27.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról,
 • 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról.

Rovatszerkesztő:                    
Jarabek Péter
főtanácsos

Telefon: (1) 4585-531
Fax: (1) 4585-949
e-mail: mfh--.at.--mkeh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-01-16