PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » Mérőváltók hitelesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ

Mérőváltók hitelesítéséről

 

Joghatással járó (elszámolási célú) mérésekre csak hitelesített, 0,5 pontossági osztályú, vagy pontosabb mérőváltók (feszültség-, áram-, ill. kombinált váltók) használhatók. A mérőváltón lévő összes elszámolási célra alkalmas mérőtekercset/mérőmagot hitelesíttetni kell.

A hitelesítés előfeltétele, hogy a mérőváltó érvényes (magyar) nemzeti hitelesítési engedéllyel rendelkezzen.

1.)    Hitelesítési engedély kiadása

a) Magyar – nemzeti – hitelesítési engedély kiadásának eljárási díja benyújtott teljes típusvizsgálati dokumentáció értékelése alapjánű

                       – kisfeszültségű mérőváltóra                                                92.000.- Ft;

                       – középfeszültségű mérőváltóra                                          138.000.- Ft;

                       – nagyfeszültségű mérőváltóra                                           184.000.- Ft;

                       – kombinált mérőváltóra                                                     239.000.- Ft.

 

b) Az Európai Unió tagállamában érvényes (pl. a PTB által kiállított) hitelesítési (típusjóváhagyási) engedély honosításának díja 46.000.- Ft. Az EU-s típusengedély alapján magyar – nemzeti – hitelesítési engedélyt adunk ki.

Az engedély kiadásához magyar feliratú adattáblával szerelt mintapéldányt kell bemutatni.

A hitelesítési engedély kiadásának határideje a kérelem benyújtásától számított 45 nap.

2.)    Mérőváltók hitelesítése

a) Mérőváltók hitelesítése az MKEH MH-nál (elhomo--.at.--mkeh.hu), a mérésügyi feladatkörben eljáró Kormányhivataloknál, vagy feljogosított Hitelesítő laboratóriumoknál kérelmezhető.

b) Mérőváltók külföldi (az Európai Unió tagállamában elvégzett) hitelesítésének elismerése (honosítása)

Az érvényes (magyar) nemzeti hitelesítési engedéllyel rendelkező mérőváltók külföldi (az Európai Unió tagállamában elvégzett), hitelesítését az MKEH elismerheti első nemzeti hitelesítésként. A hitelesítés elvégzését a mérőváltón elhelyezett tanúsító jel és a hitelesítést végző nemzeti mérésügyi intézet, vagy általa feljogosított szervezet által kiállított hitelesítési bizonyítvány (Certificate of verification, Eichschein) igazolja. A hitelesítés elismerésének díja 3.450.- Ft/db, kombinált váltónál 6.900.- Ft/db. A honosításról egyedi határozatokat állítunk ki.

c) Nagyfeszültségű mérőváltók esetében a mérésügyi szerv külföldön (gyártóműben) végzett vizsgálatok eredményei alapján is kiállíthat hitelesítési bizonyítványt, ha az adott mérőeszköz hitelesítésének technikai feltételei a mérésügyi szervnél nem biztosítottak, és a külföldi vizsgálati eredmények alapján a mérőeszköz megfelelősége eldönthető. A tanúsító jelek helyszíni elhelyezése előtt ellenőrizzük a darabvizsgálati jegyzőkönyveket és a gyártó laboratóriumában a méréseknél használt műszerek és etalonok listáját, illetve a műszerek kalibrálási bizonyítványainak érvényességét. Az ehhez szükséges, tartalomjegyzékkel ellátott dokumentáció beküldése az ügyfél feladata. A mérőváltók telepítési helyén (Magyarországon) ellenőrizzük, hogy azok megfelelnek-e az engedélyezett típusnak, a hitelesítés tanúsító jeleit az MKEH tisztviselője helyezi el a mérőeszközön.

Ebben az esetben a hitelesítés óradíjas, a kiszámlázott díj időráfordítás alapján kerül megállapításra (például 3 db áram- vagy feszültségváltó esetén 136.735.- Ft).  Az elvégzett hitelesítésről hitelesítési bizonyítványokat állítunk ki.

Az eljárás határideje a kérelem benyújtásától számított huszonegy nap.

Ha a hatósági eljárásokhoz benyújtott dokumentáció nem magyar, nem angol, vagy nem német nyelvű, akkor hivatalos vagy hiteles magyar nyelvű fordítást is be kell nyújtani.

Fenti hatósági eljárások díja ÁFA mentes (0 % ÁFA).

 

Felvilágosítás mérőváltókkal kapcsolatos kérdésekben:

típusvizsgálat:  Kovács Mihály metrológus   tel.: +36 1 4585-948

hitelesítés:       Döme Károly metrológus    tel.: +36 1 4585-950.

 

       MKEH

            Metrológiai Hatóság

         Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések Osztály


Az utolsó módosítás dátuma: 2016-08-03