Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » Gyakori kérdések » A mérésügyi hitelesítés érvénytartama

A hitelesség időbeli érvényessége

1/ 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet alapján  a hitelesítés érvényességi időtartamát a mérésügyi hatóság a mérőeszköz használati körülményeire tekintettel, indokolt esetben a 2. számú mellékletben előírtaktól eltérően is meghatározhatja.

2/ A hitelesítés négyéves, vagy azt meghaladó érvényességének időtartama azon a napon jár le, amelyik nap az érvényességi időtartam záró évének utolsó napja.

3/ A hitelesítés négy évet el nem érő érvényességének időtartama a hitelesítéstől számított azon a napon jár le, amely a számánál fogva a kezdőnapnak megfelel.

4/ A mérőeszköz hitelesítése - függetlenül attól, hogy a mérőeszközt használták-e vagy sem - érvényét veszti, ha

a)  a hitelesítésben meghatározott időtartam eltelt,

b) a hitelesítési törvényes tanúsító jelet eltávolították, vagy megsérült, vagy a hitelesítési bizonyítványt megváltoztatták,

c) a hitelesítési törvényes tanúsító jelet vagy bizonyítványt érvénytelenítették,

d) a mérőeszközön javítást vagy olyan változtatást végeztek, amely annak metrológiai jellemzőit befolyásolhatta,

e) a helyhez kötött mérőeszközt áthelyezték.


Az utolsó módosítás dátuma: 2011-09-19