PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. (TAM CERT Kft.)

1013 Budapest, Lánchíd u. 15-17.
Tel: (1) 487-0525
Fax: (1) 214-1688
E-mail: info--.at.--tamcert.hu

A keresett tartalmakat az alábbi linkekre kattintva illetve a csatolt dokumentumokban érheti el!

Honlap: www.tamcert.hu

Az Európai Unióba 2102 számon bejelentett szervezet

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 

MKEH-29_Közzététel_TAM CERT Kft_építési termékek_CPR_NB 


3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának, és felhasználásának részletes szabályairól ellenőrzés és tanúsítás (133)  - A kijelölés jogszabályváltozás miatt 2013. július 1-jétől megszűnt


9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról vizsgálat, tanúsítás és jóváhagyás (136) - A kijelölés az egyszerű nyomástartó edények tekintetében 2016. április 20-án megszűnt


 

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2016-10-12