PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI Nonprofit Kft.)

1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
Tel: (1) 464-4433
Fax: (1) 204-7982
E-mail: kti--.at.--kti.hu

Honlap: www.kti.hu

Az Európai Unióba 2071 számon bejelentett szervezet


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

MKEH-31  Közzététel KTI Nonprofit Kft.   építési termékek CPR  NB

MKEH-43_Közzététel_KTI Nonprofit Kft_építési termékek_CPR_TAB

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

MKEH-28_Közzététel_KTI Nonprofit Kft_építési termékek_nem-harmonizált

Érvénytelen kijelölések:

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

ellenőrzés és tanúsítás (130)  A kijelölés jogszabályváltozás miatt 2013. július 1-jétől megszűnt. 

MKEH-09_KTI-Nonprofit Kft  -  építési termékek


Az utolsó módosítás dátuma: 2015-09-03