PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése

CEMKUT Cementipari Kutató Fejlesztő Kft.

1034 Budapest Bécsi út 122-124.
Tel: (1) 388-3793; 388-4199
Fax: (1) 368-2005
E-mail: CEMKUT--.at.--mail.datanet.hu

A keresett tartalmakat az alábbi linkekre kattintva illetve a csatolt dokumentumokban érheti el!
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 

MKEH-37_Közzététel_Cemkut_építési termékek_CPR_NB_2014

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól


Événytelen kijelölések:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 

MKEH-23_Közzététel_Cemkut Kft_építési termékek_CPR_NB – érvénytelen 2015. január 12-től.

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

MKEH-24_Közzététel_Cemkut Kft_építési termékek_nem-harmonizált visszavonva 2014. december 4-től

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

122- vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás   A kijelölés jogszabályváltozás miatt 2013. július 1-jétől megszűnt. 

MKEH-10_CEMKUT Kft  -  építési termékek   A kijelölés jogszabályváltozás miatt 2013. július 1-jétől megszűnt. 


Az utolsó módosítás dátuma: 2015-02-23