MKEH » Hírarchivum2016. január 4.Nemesfémvizsgálat

TÁJÉKOZTATÓ
nemzeti fémjeleink változásáról

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. január 1-jétől új nemzeti fémjelek kerülnek bevezetésre.

A módosítás legfőbb célja, hogy egy új fémjel sorozat bevezetésével:
•    elősegíteni a magyar fémjelzés minél szélesebb körű elfogadását a nemzetközi piacokon,
•    biztonságosabbá tenni a magyar jelzéseket a hamisítások megelőzése érdekében, valamint
•    a nemzetközi trendekhez igazodva új finomsági fokozatot bevezetni a palládium esetében.


Az új fémjel sorozat legfontosabb eleme, hogy a nemesfém ötvözetre vonatkozó finomsági fokozat ezrelékben kifejezett értékét arab számok jelzik. A korábbi fémjeleken a finomsági értékek jellemző módon csak közvetítő jelzések voltak, (mint pl. 14, 18 ) amelyekből csak következtetni lehetett a tényleges finomsági értékre.
További fontos változás, hogy az új fémjel sorozat betűjele a korábbi B-ről C-re változik. A fémjelen alkalmazott évszám betűjel segítségével lehet behatárolni a nemesfém tárgyak készítésének, forgalomba hozatalának idejét.
A Fémjelzési Konvencióban, valamint a nemzetközi szakmai téren kialakult gyakorlatot követve a 2011 évben megjelent jogszabályi változáskor kapott a palládium Magyarországon is nemesfém minősítést. Figyelembe véve az elmúlt időszak piaci jelzéseit, valamint a Fémjelzési Konvencióban elfogadott palládiumra vonatkozó finomságokat, indokolt a palládium jelenleg megengedett 950 ezrelékes finomsági értékét újabb 500 ezrelékes finomsági fokozattal kibővíteni.


Az új fémjelek rajzolatai itt letölthetőek

Bovebben


2015. december 31.Idegenforgalom

T Á J É K O Z T A T Ó

 

Az engedélyhez kötött utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységek

bejelentés-kötelessé válásával

összefüggésben

 

2016. január 1-jétől változnak az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységek megkezdésével és folytatásával összefüggő szabályok. Lényegi változás, hogy a tevékenységek engedélyhez kötöttsége megszűnik és a szolgáltatási tevékenység folytatása ún. bejelentés-köteles tevékenységgé válik. A tekintetben nincsen változás, hogy a kereskedelmi hatóságként eljáró Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal felé a vállalkozásoknak a tevékenység megkezdését be kell jelenteniük és a bejelentési kötelezettség elmulasztása jogkövetkezményeket von maga után. Ugyanakkor az engedélyezéssel szemben a tevékenység jogszerű folytatása már a bejelentés megtételével megkezdhető, ellentétben a korábban hatályos gyakorlattal, mely szerint az csak a kérelmezett engedély birtokában volt gyakorolható.

Az ún. bejelentési kötelezettség természetesen vonatkozik a korábban már engedélyt szerzett és a kereskedelmi hatóság nyilvántartásába bejegyzésre került vállalkozásokra is a tekintetben ha és amennyiben a nyilvántartásba vett adataikban (pl. vezető tisztségviselő, tevékenységi kör, szakmai felelős személy, székhelycím változása stb.) változás következik be.

Internetes oldalunkon a „Nyomtatványok” menüpont alatt január 1-jét követően elérhetőek lesznek a módosított nyomtatványaink, melyeken a bejelentési kötelezettségek teljesíthetőek. Az egyes bejelentésekhez kapcsolódó igazolandó és csatolandó dokumentumokban érdemi változások nincsenek, azok felsorolását, megjelölését nyomtatványaink továbbra is tartalmazzák.

Egyúttal tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a bejelentésekkel összefüggő hatósági eljárásaink szabályai is változnak. A bejelentés-köteles tevékenységekkel összefüggésben, a bejelentések megfelelésének ellenőrzése vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai az irányadóak.

 

Budapest, 2015. december 31.

 

                                                                    Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

                                                                                      Kereskedelmi Hatóság

Bovebben


2015. december 30.Idegenforgalom

Idegenforgalom

Tisztelt Ügyfeleink!

Minden utazási vállalkozást érintő jogszabályváltozásból adódó kötelezettség! Határidő: 2015. december 31!

Ahogy arról már Hivatalunk korábban tájékoztatta Tisztelt Ügyfeleinket a 213/1996 (XII.23.) Korm. rendelet 2015. szeptember 2-án módosult. A módosulással összefüggő igazolási kötelezettség minden utazási vállalkozást érinthet. Minden utazási vállalkozásnak szükséges áttekinteni, hogy az általa foglalkoztatott tevékenységért felelős személy jogviszonya tartalmaz –e heti legalább 20 órás foglalkoztatást. Amennyiben nem egy ilyen tartalmú dokumentum lett megküldve az MKEH felé a tevékenységért felelős személy vonatkozásában, úgy 2015. december 31-ig szükséges megküldeni Hivatalunknak a módosított, és heti legalább 20 órás foglalkoztatást tartalmazó foglalkoztatási jogviszonyt! A foglalkoztatási jogviszonynak tartalmaznia kell továbbá azt, hogy a tevékenységért felelős személy a jogviszonnyal összefüggésben utazásszervezői illetve utazásközvetítői feladatokat lát el.

További fontos tudnivaló: A jogszabályváltozás értelmében 2015. december 31. után egy tevékenységért felelős személy csak egy utazási vállalkozásnál töltheti be a tevékenységért felelős személy pozícióját.

A következő linken részletes tájékoztatást talál a 2015. szeptember 2-i, a szakmai tevékenységért felelős személlyel kapcsolatos egyéb jogszabályváltozásokról: http://mkeh.gov.hu/hirarchivum?page=details&oldal=2&news_id=933&parentID=1285

Bovebben


2015. december 30.Haditechnika

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2016. január hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:

 

 2016. január 18. és január 21.


A kérelmek benyújtásának határideje: 2016. január 12.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmeket tárgyaljuk!

Bovebben


2015. december 23.Online pénztárgép típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2015. december 21-ei döntésében:

Az OMV HUNGÁRIA ÁSVÁNYOLAJ KFT. (székhelye: Magyarország 1114 Budapest Október
huszonharmadika utca 6-10. V. em. 5/A) által típusvizsgálatra bemutatott OMV-EUSHOP-NCR-epAEE 1A típusú pénztárgép forgalmazását A189-es számon engedélyezte.

További információ a forgalmazási engedélyekkel kapcsolatban a honlapunk "Nyilvántartások" részében olvasható illetve közvetlenül letölthető az alábbi hivatkozásról:

 

Érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkezők jegyzéke

Bovebben


2015. december 22.Mezőgazdaság

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  616/2007/EK rendelettel megnyitott csökkentett vámtételű baromfi GATT kontingensek 2016.  II. negyedéves kontingens időszakának kérelmezése: 2016. január 4. és 7. (13 óra) között.

Bovebben


2015. december 15.Online pénztárgép típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2015. december 14-ei döntésében:

A SZINTÉZIS INFORMATIKAI Zrt. (székhelye: 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2.) által típusvizsgálatra bemutatott CASHCUBE MINI S típusú pénztárgép forgalmazását A188-as számon engedélyezte

További információ a forgalmazási engedélyekkel kapcsolatban a honlapunk "Nyilvántartások" részében olvasható illetve közvetlenül letölthető az alábbi hivatkozásról:

 

Érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkezők jegyzéke

 

Bovebben


2015. december 10.Idegenforgalom

K Ö Z L E M É NY


Az ONLINE Travel Services Kft. utazásszervezői és –közvetítői engedélyének visszavonásáról


A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a nyári főszezonhoz kapcsolódó fokozott ellenőrzéseket követően, utóellenőrzések keretében továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri az utazási irodák működését. Ellenőrzései során elsődlegesen azt vizsgálja, hogy az utasok befizetéseinek biztonságát garantáló vagyoni biztosíték valóban rendelkezésre áll-e, az utazási vállalkozó képes-e biztosítani az utasai el- és hazautaztatását.

Előzőekkel összefüggésben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság az ONLINE Travel Services Kft. (székhely: 1023 Budapest, Török utca 3., Cégjegyzékszáma: 01-09-960299, adószáma: 23326893-2-41) utazásszervezői tevékenységét is vizsgálta.
 
Az utazási iroda hatósági utóellenőrzését a kereskedelmi hatóság először a vállalkozás székhelycímén kísérelte meg, de az irodahelyiséget zárva találta (később jutott a hatóság tudomására, hogy a Kft. a bérleményt felmondta). A vállalkozás képviseletére jogosult személyt a kialakult helyzetre figyelemmel a kereskedelmi hatóság december 10. napjára az MKEH hivatalos helyiségébe idézte és egyúttal felszólította a hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásához kapcsolódó iratok, igazolások, bizonylatok stb. bemutatására. A hatóság rendelkezésére bocsátott dokumentumok, igazolások, iratok alapján megállapíthatóvá vált, hogy az utazási iroda nem tudja az általa értékesített utazások teljesülését biztosítani, továbbá nem képes az utasok által befizetett előlegek, részvételi díjak visszafizetésére sem.

Az igazolható körülményekre figyelemmel az MKEH az utazási iroda utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó engedélyét visszavonta, az utazási vállalkozót törölte a hatósági nyilvántartásából, továbbá a jogsértéssel összefüggésben a tevékenység további lehetséges folytatásától egy évre eltiltotta. A döntés 2015. december 10. napján vált jogerőssé és végrehajthatóvá, melyet követően az utazási iroda további utazásokat már nem szervezhet, nem értékesíthet, utazásokra előlegeket, részvételi díjakat nem fogadhat el.
 
A MKEH a rendelkezésre álló vagyoni biztosíték terhére történő kárrendezés érdekében értesítette a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepét, mint az utazási iroda biztosítékát kezelő biztosítótársaságot.
 

Budapest, 2015. december 10.


Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Kereskedelmi Hatóság

Bovebben


2015. december 10.Nemesfém

T Á J É K O Z T A T Ó

az engedélyhez kötött nemesfém tárgyakra vonatkozó tevékenységek

bejelentési eljárássá alakulásáról

 

Tisztelt Ügyfeleink!


A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében 2016. január 1-jétől a korábban engedélyhez kötött nemesfém tárgyakra vonatkozó tevékenységek bejelentés kötelessé válnak.

Az új szabályokat a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Az új bejelentési eljárás lényege, hogy ha a nemesfém tárgyakkal tevékenységet végző Ügyfél teljesíti a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételeket, a tevékenység folytatását megkezdheti, azonban köteles ezt bejelenteni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóságának (a továbbiakban: Hatóság). A Hatóság a bejelentési kötelezettség teljesítésének segítésére BEJELENTŐ LAP-ot rendszeresít, melyet a részletes Ügyféltájékoztatóval együtt hamarosan elérhetővé tesz.

A továbbiakban engedélyt csak a névjel használata tekintetében ad a Hatóság.


Budapest, 2015. december 10.

Magyar Kereskedelmi engedélyezési Hivatal
Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság

Bovebben


2015. december 7.Piacfelügyelet

Veszélyes baromfikopasztó gép forgalmazásának megtiltása


Az Európai Bizottság 2015. november 24-én határozott arról, hogy indokolt a Fringo GmbH által forgalmazott, RF-169 típusú baromfikopasztó gép forgalomba hozatalának megtiltása.

A Bizottság kimondta, hogy indokolt a német hatóságok által meghozott intézkedés, melyben megtiltják a Fringo GmbH&Co. KD (Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin) által forgalmazott RF-169 típusú baromfikopasztó gép forgalomba hozatalát.

Az intézkedés meghozatalának oka az volt, hogy a baromfikopasztó gép nem felel meg a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság tudomása szerint a terméktípus Magyarországon nem került forgalomba hozatalra.

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság
Bovebben


2015. december 3.Idegenforgalom

Tisztelt Ügyfeleink!

Minden utazási vállalkozást érintő jogszabályváltozásból adódó kötelezettség! Határidő: 2015. december 31!

Ahogy arról már Hivatalunk korábban tájékoztatta Tisztelt Ügyfeleinket a 213/1996 (XII.23.) Korm. rendelet 2015. szeptember 2-án módosult. A módosulással összefüggő igazolási kötelezettség minden utazási vállalkozást érinthet. Minden utazási vállalkozásnak szükséges áttekinteni, hogy az általa foglalkoztatott tevékenységért felelős személy jogviszonya tartalmaz –e heti legalább 20 órás foglalkoztatást. Amennyiben nem egy ilyen tartalmú dokumentum lett megküldve az MKEH felé a tevékenységért felelős személy vonatkozásában, úgy 2015. december 31-ig szükséges megküldeni Hivatalunknak a módosított, és heti legalább 20 órás foglalkoztatást tartalmazó foglalkoztatási jogviszonyt! A foglalkoztatási jogviszonynak tartalmaznia kell továbbá azt, hogy a tevékenységért felelős személy a jogviszonnyal összefüggésben utazásszervezői illetve utazásközvetítői feladatokat lát el.

További fontos tudnivaló: A jogszabályváltozás értelmében 2015. december 31. után egy tevékenységért felelős személy csak egy utazási vállalkozásnál töltheti be a tevékenységért felelős személy pozícióját.

A következő linken részletes tájékoztatást talál a 2015. szeptember 2-i, a szakmai tevékenységért felelős személlyel kapcsolatos egyéb jogszabályváltozásokról: http://mkeh.gov.hu/hirarchivum?page=details&oldal=2&news_id=933&parentID=1285

Bovebben


2015. december 2.Ügyfélfogadási rend

Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Kereskedelemi Engedélyezési Hivatal ügyfélfogadási rendje a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet alapján, az alábbiak szerint alakul:

Központ ügyfélfogadási rendje

2015. december 11. (péntek) ügyfélfogadás: 8.30-16.00
2015. december 12. (szombat) – ügyfélfogadás: 8.30 -13.00
2015. december 24. (csütörtök)  pihenőnap

Műszerraktár ügyfélfogadási rendje

2015. december 11. (péntek) ügyfélfogadás: 11.30 -15.30
2015. december 12. (szombat) – ügyfélfogadás: 8.30 -12.30
2015. december 24. (csütörtök) – pihenőnap

Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság ügyfélfogadási rendje

2015. december 11. (péntek) ügyfélfogadás: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00 között
2015. december 12. (szombat) ügyfélfogadás: 8.00 - 12.00 között
2015. december 24. (csütörtök) - pihenőnap

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Bovebben


2015. december 1.Haditechnika

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2015. december hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:

 2015. december 14. és december 17.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2015. december 8.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmeket tárgyaljuk!

Bovebben


2015. november 30.Nemesfémvizsgálat

T Á J É K O Z T A T Ó
a Pmt. szerinti új mintaszabályzatokról
 
Tisztelt Ügyfeleink!

A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság – mint felügyeletet ellátó szerv – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 33. § (3a) bekezdésében foglaltak szerint:
  • a nemesfémmel vagy ezekből készült tárgyakkal kereskedő, továbbá
  • a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetés elfogadására jogosult árukereskedelmi tevékenységet folytató

szolgáltatók rendelkezésére bocsátott mintaszabályzatot köteles kétévente felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Bővebben->


Bovebben


2015. november 27.Online pénztárgép - típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2015. november 25 – ei döntésében:

- a DATAKING INFORMATIKAI KFT. (székhelye: 1118 Budapest, Breznó köz 9/B.) által típusvizsgálatra bemutatott Dataking EPOM 2015 típusú számítógép alapú pénztárgép forgalmazását A187-es számon engedélyezte.

További információ a forgalmazási engedélyekkel kapcsolatban a honlapunk "Nyilvántartások" részében olvasható illetve közvetlenül letölthető az alábbi hivatkozásról:

Magyar Kereskedelmi engedélyezési Hivatal
Bovebben


2015. november 25.Konferencia

Tisztelt Ügyfeleink!

2015. december 8-9-én kerül sor a XIII. Műszaki Biztonsági Konferenciára és Kiállításra Siófokon.
 
A konferencia hagyományos szerepe, hogy áttekinti a szakma aktuális kérdéseit, a várható fejlődés irányait és a jogszabályi környezet változásait. 

A konferencia plenáris ülésén kiemelt szerepet kapnak az iparszabályozás, az akkreditálás, valamint a mérésügyi és műszaki biztonsági szakmai irányítás aktuális kérdései.

A szakmai szekciók programján szerepelő témák: a villamos energiáról szóló törvényhez kapcsolódó eljárások, változások a felvonókkal kapcsolatos szabályozásban, a gáz- és olajfogyasztó rendszerek műszaki biztonsági követelményei, a nyomástartó berendezések és rendszerek műszaki biztonsági kérdései, valamint a veszélyes folyadékok és olvadékok tárolásának biztonsági szabályozása.
 
A konferencia részletes programja elérhető itt:
Bovebben


2015. november 18.Online pénztárgép - típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2015. november 18 – ai döntésében:

- a FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS KFT. (székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.) által típusvizsgálatra bemutatott FUJITSU RETAIL SYSTEM II típusú pénztárgép forgalmazását A186-os számon engedélyezte.

További információ a forgalmazási engedélyekkel kapcsolatban a honlapunk "Nyilvántartások" részében olvasható illetve közvetlenül letölthető az alábbi hivatkozásról:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Bovebben


2015. november 10.Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)
 
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Metrológiai Hatóság
 
metrológus
munkakör betöltésére.

Bovebben


2015. november 9.Haditechnika

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2015. november hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:

 2015. november 23. és november 26.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2015. november 17.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmeket tárgyaljuk!

Bovebben


2015. november 5.Pályázati felhívás

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Kereskedelmi Hatóság
Közraktározás-felügyelete
közraktározás-felügyeleti referens
munkakör betöltésére.
Bovebben