MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Kérdések és válaszok SZÉP kártya elfogadóhelyek számára

Kategória: Fő-oldal » Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály » Kérdések és válaszok SZÉP kártya elfogadóhelyek számára


1. Melyek jelenleg a SZÉP Kártya kibocsátó intézmények?

  • K&H Csoportszolgáltató Központ Kft.

  • MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft.,

  • OTP Pénztárszolgáltató Zrt.


2. Hogyan lehetek SZÉP Kártya elfogadóhely?

SZÉP Kártya elfogadóhellyé az 1. pontban szereplő kártyakibocsátó intézményekkel kötött szerződés alapján válhat.

Ha mindegyik kártyakibocsátó kártyáját szeretné elfogadni, akkor mindegyik szolgáltatóval külön kell szerződést kötnie. Ennek menetéről az 1. pontban megjelölt kártyakibocsátó intézményeknél tud érdeklődni.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy jogszerűen csak akkor lehet tényleges elfogadóhely, akkor lesz jogosult a SZÉP Kártya terhére szolgáltatásokat értékesíteni, ha megfelel a R. 1. § 3. pontja szerinti szolgáltató definíciójában foglaltaknak, azaz ha mint a kártyakibocsátó intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, a R.-ben meghatározott szolgáltatásokat ténylegesen nyújtja, ide nem értve a szolgáltatás közvetítését.


3. Milyen szolgáltatások nyújtása esetén tudok SZÉP Kártyát elfogadni?

A kérdésre adható válasz összetett, tekintve, hogy a SZÉP Kártyának három alszámlája létezik és nem minden szolgáltatás fizethető mindegyik alszámláról.

Azt, hogy melyik alszámláról milyen szolgáltatásra fogadhat el SZÉP Kártyával történő fizetést, a legpontosabban a szolgáltatás TEÁOR ’08 száma alapján lehet beazonosítani.

Amennyiben nem lehet egyértelműen behatárolni, hogy a vállalkozása által nyújtott szolgáltatás megfeleltethető-e a R. 5. § (1) bekezdése szerinti TEÁOR ’08 számok valamelyikének, úgy javasolt lehet a Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási Főosztály Információszolgálatának megkeresése annak érdekében, hogy a végzett tevékenység valójában mely TEÁOR ’08 szám alá tartozik.

A SZÉP Kártya vonatkozásában az egyes alszámlák tekintetében elfogadható szolgáltatásokról bővebb információkat talál a Gyakran ismételt kérdések "SZÉP kártya és alszámlái" című kérdéscsoportban.

Felhívjuk a figyelmét, hogy 2013. július 1-jétől bővült a SZÉP Kártya zsebei közötti átjárhatóság: már nem csak szálláshely-szolgáltatásért, hanem a gyógyfürdő- és strandbelépőért is lehet mindhárom alszámláról fizetni. Ezeknél a szolgáltatóknál eddig kizárólag a harmadik, a szabadidő alszámlát lehetett használni.

Változott a szálláshely alszámla felhasználása is: annak terhére nemcsak a szálláshely szolgáltatást, hanem a szálláshelyen igénybe vehető bármely szolgáltatást ki lehet fizetni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jövőben pl. egy félpanziós ellátást, vagy a szálláshelyen igénybe vett és a szálláshely által kiszámlázott masszázst, kozmetikai kezelésis kifizethető a szálláshely zsebről.

Új szolgáltatásként 2013. július 1-jétől a szabadidős sportrendezvények (pl. futóversenyek) nevezési díját is ki lehet egyenlíteni SZÉP Kártyával, természetesen a szabadidő zsebből.


4. Mint szolgáltató hogyan csatlakozhatok a SZÉP Kártya elfogadóhelyekhez?

Ha megfelel a feltételeknek, bármely szolgáltató csatlakozhat a rendszerhez, ehhez csak szerződést kell kötnie a kártyát kibocsátó társaságokkal. A szerződés megkötését a kibocsátók honlapjain érdemes kezdeményezni (lásd 2. pontnál).


5. A gyakorlatban hogyan tudom elfogadni a SZÉP Kártyát?

A SZÉP Kártya elfogadható online felületeken keresztül, internetes fizetések során, telefonos engedélyezéssel, vagy POS-terminállal, melyekről szintén a SZÉP Kártya kibocsátójával tud egyeztetni.

Szerződést kell kötnie a kártyakibocsátókkal. Ha van POS terminálja, akkor várhatóan ezen keresztül tudja majd elfogadni az összes SZÉP Kártyát, ha nincs, akkor interneten keresztül, de lehetőség van telefonos elfogadásra is, mely esetben a telefonos ügyfélszolgálatot kell felhívni, megadni az azonosító-kódokat, és az operátoron keresztül tudja a kártyabirtokos az ügyletet véglegesíteni.


6. Egy elfogadóhely több kártyát is elfogadhat? Ez esetben kell-e szerződnie minden szolgáltatóval?

Igen. Az elfogadóhely a saját döntése alapján akár valamennyi SZÉP Kártyát kibocsátó intézménnyel is köthet szerződést. Ez esetben külön-külön szerződnie kell minden kibocsátóval, de nincs szüksége például három POS terminálra, csupán egyre. Az internetes és a telefonos elfogadás esetén minden kibocsátó saját oldalán és ügyfélszolgálatán kell lebonyolítani a tranzakciót.


7. Szükséges-e annál a kibocsátónál vállalati bankszámlát vezetni, amelyik SZÉP Kártyáját el szeretné fogadni a szolgáltató?

Nem. A SZÉP Kártyáról szóló szerződésnek nem feltétele az adott szolgáltatóval meglévő pénzintézeti kapcsolat. A szolgáltatás (jutalékkal csökkentett) ellenértéke bármilyen, a szerződésben megjelölt vállalkozói folyószámlára érkezhet.


8. Mennyi az elfogadóhelyi jutalék SZÉP Kártya esetén? Ezt ki fizeti meg?

Az elfogadóhely fizeti meg a jutalékot. Amennyiben az elfogadóhelyen SZÉP Kártyával fizettek, a szolgáltatás ellenértékét a kártyakibocsátótól kapja meg átutalással, legfeljebb 5 napon belül. Az összegből az átutalás előtt a szolgáltató levonja a jutalékot, így az elfogadóhely a csökkentett összeget kapja meg. A jutalék maximális mértéke az utalvány beváltási forgalom 1,5 százaléka, de tranzakciónként legalább 12 forint.


9. Mely hatóság ellenőrizheti, hogy a szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően fogadja-e el a SZÉP Kártyát?

A R. alapján a „rendeletben foglalt előírások megtartásának hatósági ellenőrzése a kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörébe tartozik.” A SZÉP Kártya kibocsátásával, valamint annak felhasználásával kapcsolatos eljárásokban eljáró kereskedelmi hatóságként a 365/2016. (XI.29..) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja a a budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: BFKH) jelölte ki.

Ezen felül minden elfogadóhelynek nyilatkoznia kell a kártyakibocsátó intézmény felé a csatlakozáskor arról, hogy jogosult a SZÉP Kártya elfogadására, vagyis a vállalkozás tevékenységei között szerepel olyan (TEAOR ’08 szerinti) tevékenység, amely a rendelet szerint szükséges az elfogadáshoz. Ezt a kártyakibocsátók a cégjegyzék alapján ellenőrizhetik.

A szolgáltatónak a SZÉP Kártya kibocsátása és elfogadása során a R. valamennyi előírásának eleget kell tennie, amit a BFKH  a miniszter utasítása szerint ellenőriz.

A BFKH az ellenőrzést a miniszter által utasításban kiadott ellenőrzési terv, továbbá a miniszter egyedi utasítása alapján végzi.


10. Milyen szankciókat alkalmazhat a BFKH a szolgáltatókkal szemben, amennyiben ellenőrzése során az R. előírásainak megsértését állapítja meg?

Amennyiben a BFKH a hatósági ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a R.-ben meghatározott rendelkezéseket megsértve fogadott el SZÉP Kártyát, az eset összes körülményének - így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának és a jogsértéssel elért előnynek - figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával, az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

-          elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését,

-          határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti az ellenőrzöttet azzal, hogy az a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni a BFKH -t,

-          a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett szervezet ügyfelek számára nyitva álló helyiségének, üzletének ideiglenes bezárását, ha az a SZÉP Kártyával rendelkezők széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges,

-          megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását,

-          bírságot szab ki.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (4) bekezdés f) pontja szerinti bírság mértéke az R.-ben foglaltak szolgáltatók általi megsértése esetén 50 000 forinttól 500 000 forintig terjedhet. Ismételt jogsértés esetén a bírság mértékének felső határa 1 000 000 forint.

Amennyiben a BFKH három éven belül egy szolgáltatónál ismételten megállapítja az e rendeletben meghatározott valamely rendelkezés megsértését, úgy a Hatóság jogerős tiltó határozata alapján az intézmény köteles a szolgáltatóval kötött szerződését 15 napon belül felmondani, vagy közös megegyezéssel megszüntetni. Ezen szolgáltatóval a kártya elfogadására irányuló új szerződést a szerződés felbontásától számított egy évig egyetlen kártyakibocsátó intézmény sem köthet.